کور پانه / ادب / مهرباني او مینه

مهرباني او مینه

په پیسو کولی شئ یو ستر سپی واخلئ؛ خو یواځې مهرباني ده چې د هغه لکۍ ښوروي . له نورو سره د مینې او مهربانۍ لپاره هیڅ کله وختی نه ده، ځکه موږ نه پو هیږو چې کله به ناوخته شي. مهرباني داسې ژبه ده چې کوڼ یې اوریدلای شي او ړوند یې حس کولی شي. د دې پرځای چې دخپلو ملګرو او دوستانو قبر ته د ګلونو ګډۍ یوسئ غوره به دا وي چې په ژوند له هغوی سره مینه وکړئ. مهرباني په خپل ذات کې ښه ده، توپیر نه کوي چې مقابل اړخ هم له نورو سره په مهربانۍ چلند کوي او که نه.

. كاروان

دا هم ولولئ

د ماشومانو په روزنه کې لس اغیزناک او اړین ټکي

ماشومان مو د کور تنکي ګلان دي، چې د کور د نورو غړو پاملرنې او …